Menu

Thursday, 30 October 2014

Хүүхдийг байгальтай танилцуулах арга, хэлбэр
Хүүхдийн танин мэдэх үйл ажиллагааг хөгжүүлэх
            Хүн хүрээлэн буй орчныхоо үзэгдэл юмсыг механикаар хуулбарлан тусгах биш харин харин идэвхтэй сэрж мэдрэхээс эхлээд хийсвэрлэх, нэгтгэн дүгнэх зэргээр оюун ухааны хүч зарцуулж байж тусган авах сэтгэцийн нарийн үйл явцыг танин мэдэх үйл ажиллагаа гэнэ.

Tuesday, 28 October 2014

Мэдээ мэдээлэл

Темпераментийн хэв шинжүүд
Холерик:Хөөрөл ихтэй, тэнцвэргүй, шаралхуу захтай, бусадтай харилцахдаа огцом, түрэмгий, эрч хүчтэй хэв шинж. Сэтгэлийн хөдөлгөөний илрэл хурц, биеэ барих тэсвэр тэвчээр муу.Ийм хэв шинжийн үйл ажиллагаа нь үечилсэн шинжтэй.Өөртөө итгэх итгэл өндөр, бүх зүйл хэвийн үед саад бэрхшээлийг даван туулж, ажилдаа улайран татагдаж дайчин шаргуу ажиллах чадвартай.Харин итгэл нь алдагдаж, хүч нь суларсан үедээ юу ч хийдэггүй./О.Мягмар Сэтгэл судлал 254-261/
1.    Хүүхдийн тухай ойлголт
      Өнөөгийн нийгмийн захиалга, боловсролын зорилго нь бие хүний оюун ухаан, сэтгэл, хүчин чадал нөөцийг нь нээн илрүүлэн хөгжүүлж оюуны эрх чөлөөг хангаж утга учиртай амьдрахад нь туслах явдал мөн учир “Хүүхэд” гэж хэн болох , түүний нас бие сэтгэцийн онцлог, хөгжлийн талаарх тодорхой мэдлэгтэй байх нь чухал юм.
v  Хүүхэд гэж хэн бэ?
      Өнөө үе хүртэл хүүхэд гэж хэн болох тухай шинжлэх ухааны үндэстэй тодорхойлолт байхгүй байсаар ирсэн. 1989 оны НҮБ-ын “Хүүхдийн эрхийн тухай” конвенцид  насанд хүрэх хязгаарыг үндэсний хууль тогтоомжид 18-аас доогуур тодорхойлоогүй нөхцөлд 18-аас доош насны хүнийг "Хүүхэд” гэнэ гэж тодорхойлсон.
Тэгвэл хүүхдийг:
1.  Хөгжлийн эрчимтэй замыг туулж буй онцлог
2.  Нийгэмшиж буй чадамж
3.  Тодорхой эрхийн субъект болох
4.   Нас зэрэг үзүүлэлтийг үндэслэн  
Нас бие сэтгэцийн хувьд эрчимтэй үеийг туулж яваа нийгмийн харилцаанд бие дааж оролцох чадвар  хараахан төлөвшөөгүй, эцэг эх, асран хамгаалагчдын хараа хяналтанд байдаг, өөрийн гайхамшигт ертөнцөөр хүрээлэн буй орчин болон бусдыг танин мэдэж буй 18 нас хүртэлх хүн бүрийг “ХҮҮХЭД“ гэнэ гэжээ.
                                    2 настай хүүхдийн насны онцлог
ТАНЫ ХҮҮХЭД                        /2 нас/   Жаран чавганцын нас/

Экстернатаар суралцагчдад

СӨБ-ын тухай хуулиас:...................