Menu

Monday, 11 May 2015

Дүрслэх урлаг

СӨНХ-ийн багш мэргэжлийн ангийн оюутнуудаар хийлгэж байгаа дидактикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн гарын авлагын жагсаалт

Улаанбаатар хот                                                                                                           2015.03.02

Хичээлийн нэр
Орох анги
Хэрэглэгдэхүүний төрөл
Тоо ширхэг
нийт
Заадаг багш
цахимаар
гараар
1
Дүрслэн урлахуйг хөгжүүлэх арга зүй
СӨНХБ 2-р анги
Зурах аргачлал
20
30
50
Б.Түвшинжаргал
Баримлын аргачлал
10
15
25
Наамлын аргачлал
10
15
25
Зохион бүтээх аргачлал
10
15
25
2
Бие бялдрыг хөгжүүлэх арга зүй
СӨНХБ 2-р анги
Өглөөний дасгалын аргачлал
5
5
10
П.Булган
Гимнастик, үндсэн хөдөлгөөний хэрэглэгдэхүүн
Цэцэг5
5
Б.Түвшинжаргал
П.Булган
Саваа мод /цаасаар/

5
5
Ууттай элс

1
1
Чихмэл бөмбөг

1
1
Хөдөлгөөнт тоглоомын хэрэглэгдэхүүн
Хөдөлгөөнт тоглоомын заавар  /бүлэг  тус бүрээр/Канондаж авсан /8 хуудас/

Малгай хийсэн
1 тоглоом сонгож хэрэглэгдхүүнийг хийх

5
5
3
Хүүхдийн уран зохиол уран уншлага
СӨНХБ -2-р анги
Бүлэг бүрийн хүүхдийн чээжлэх шүлгийг өөрөө чээжлэх

20
20
Б.Түвшинжаргал
Б.Чимэг-Эрдэнэ
Шүлгийн түүвэртэй болох

30
30
Шүлэг, үлгэрийн үзүүлэн
5
1
6
4
Тоглоом сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй
СӨНХБ- 3-р анги
Тараах материал
Тооллын тараах материал геометрийн дүрсүүд
10
200
200
Б.Түвшинжаргал
Долоодой

5
5
Эв арав

5
5
Сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом
Зурагт лото

15
15
Б.Түвшинжаргал
Та битгий уурлаарай

1
1
Зөөлөн тоглоом
Чихмэл тоглоом

1
1
Б.Түвшинжаргал
Даавуун тоглоом

5
5
Ширээний үзүүлэн

1
1
А3 үзүүлэн
2
2
4
Даавуун ном

1
1
Хуруун хүүхэлдэй

1
1
Хормогчны хүүхэлдэй

2
2
Усан самбар

1
1
5
Математикийн энгийн төсөөллийг төлөвшүүлэх арга зүй


СӨНХБ- 3-р анги
Бага бүлгийн тоглоом
2
3
5
Б.Түвшинжаргал
Дунд бүлгийн тоглоом
2
3
5
Ахлах бүлгийн тоглоом
2
3
5
Бэлтгэл бүлгийн тоглоом
2
3
5
Монтессорийн тоглоом
5
1
6
Тоолох үйл ажиллагааны дасгал, тоглоом
5
5
10
Сургалтын хөтөлбөрүүд /бүлэг бүрээр/

4
4
6
Хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүй
СӨНХБ-ийн 3-р анги
Авиаг үгэнд зүгшрүүлэх картууд

21
21
До.Ганцэцэг
Өгүүлбэр зохиох бүдүүвч

10
10
Үзүүлэн  -  А3

4
4
Цахим үлгэр бүлэг тус бүрээр

4
4
Ширээний театр бүлэг тус бүрээр

4
4
Зурагт картууд
Өөрийн боломжоор хийх
Тоочин ярих ярианд ашиглах зурагт схемүүд
7
Хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй
СӨНХБ-ийн 3-р анги
Гоймонгоор тоглоом хийх

2
2
Бөглөө ашиглаж тоглоом хийх

1
1
Ундааны сав ашиглан тоглоом хийх

1
1
Даавуу ашиглан тоглоом хийх

1
1
Товчоор тоглоом хийх

1
1
Нэг удаагийн цаасан аягаар хийх тоглоом

5
5Жагсаалт гаргасан:
Б.Түвшинжаргал

До.Ганцэцэг