Menu

Sunday, 2 March 2014

Мэдээ мэдээлэл

ГЭБДС-ийн СӨБ-2-р ангийн оюутанууд Монгол гэр барих үйл ажиллагаанд оролцов.
2013-2014 оны хичээлийн жилд тус сургуулийн захиргаа Япон улсын цэцэрлэгтэй холбоо тогтоож хамтран ажиллах гэрээ байгуулах санал тавив. Энэ ажлын хүрээнд Япон Улсаас ирсэн зочид төлөөлөгчдөд өөрийн сургуулийн оюутануудын сургалтын танхимтай танилцуулав. Оюутан сурагчид Монгол гэр барих үйл ажиллагаанд оролцож Япон Улсын хамтын ажиллагаатай цэцэрлэг, багш нартаа зураг, танилцуулгаа илгээв.