Menu

Wednesday, 21 October 2015

Цахим хичээл 8, 14

Цахим хичээл 7, 15

Цахим хичээл 6, 16

Цахим хичээл 5

Цахим хичээл 4

Цахим хичээл 3

Цахим хичээл 2

Математикийн тоглоом, дасгал

Математикийн лекц

Зурах аргачлал

Зурах аргачлал

Sunday, 27 September 2015

Дэлхийн шилдэг 6 хөдөлгөөнт тоглоом


Хөдөлгөөнт тоглоом нь хүүхдийг хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, тэдний алжаал ядралыг тайлах, сэтгэл санааг сэргээх, бусадтай хамтран тоглож сурах, дүрэм журмыг баримтлахад суралцах зэрэг олон талын ач хобогдолтой. Энд бага ангийн сурагчдаар гадаа болон биеийн тамирын талбай болон ангид тоглуулж болох зарим улс орны шилдэг тоглоомыг танилцуулж байна. Дүрмийг нь хөнгөрүүлэн цэцэрлэгийн хүүхдээр тоглуулсан ч болох юм. Та бүхэн ашиглаад үзээрэй. Хүүхдүүдэд хэр таалагдахнав?
Цохиурыг уралдаж авах


Тоглоомын гарал:АНУ
Тоглогчдын тоо: 10-аас дээш тооны хүүхэд
Нас:7-гоос дээш
Тоглох газар: Биеийн тамирын зал эсвэл гадаа
Материал: Нэг ширхэг цохиур (хуванцар кегл эсвэл хуванцар лонх)
Тоглоомын явц: Хоёр баг тус бүр 5-10 хүүхэдтэй байвал тохиромжтой. Багууд бие биесээс 6-9 метрийн зайтай хоёр эгнээгээр бие бие рүүгээ харж зогсоно. Хүүхдүүд өөрсдийнхөө сонгосон тооны дарааллаар зогссон байна. 2 багийн ижил тоотой хүүхдүүд аль болохоор бие биесийн харалдаа зогсохыг хичээнэ. 2 эгнээний голд цохиур (“bacon”)-ыг байрлуулна. Аль нэг тоог нэрлэхэд багуудаас тухайн тоотой 2 хүүхэд уралдан гүйж ирж, цохиурыг барьж авна. Түрүүлж цохиурыг авсан хүүхэд 1 оноо авна. Бүх хүүхдийн тоо дуудагдтал тоглоом үргэлжилнэ. Цааш нь үргэлжлүүлэн тоглосон ч болно. Олон оноо авсан баг хожино.

Wednesday, 8 July 2015

Бага насны хүүхдийн сэтгэл судлал хичээлийн улсын шалгалтын асуулт

Нэг. Онолын асуулт
Бага насны хүүхдийн сэтгэл судлал хичээлийн онолын асуулт 

  1. Хүүхдийн хөгжлийн сэтгэл судлалын  судалгааны аргууд, судалгааны зарчмуудыг дурдана уу?
  2. Хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийн онолууд Л.С Выготский, Ж.Пиаже нарын онолын тайлбарлана уу

Tuesday, 7 July 2015

Мэдээ мэдээлэл

“Гурван – Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн багш мэргэжлийн ангийн оюутны бүтээлийн сан

Friday, 15 May 2015

Зарлал

Гурван-Эрдэнэ багшийн дээд сургуулийн хөрвөх 3-р ангийн оюутануудад

Дүрслэн урлах хичээлийн дүнг гаргахад дараах шалгуурыг харгалзах тул бэлдэж ирнэ үү

  • Ном товчлол
  • Зурах аргачлал
  • Наах аргачлал
  • Эвхэх аргачлал
  • Зохион бүтээх аргачлал
  • Барих аргачлалуудын дагуу хийсэн загваруудыг авч ирэх
  • Дараах аргачлалуудаас өөрийн бүлгийн хүүхдүүдээр хийлгэсэн бүтээлүүдийг хавсаргах
Хугацаа: 2015,05,15-2015,06,15          2015.10,15 хүртэл

Дээр дурдсан хугацаанд амжиж ирнэ үү
Мөн дурдсан хугацаанаас өмнө ирж дүнгээ гаргуулж болно.

Багш Б.Түвшинжаргал

Monday, 11 May 2015

Дүрслэх урлаг

СӨНХ-ийн багш мэргэжлийн ангийн оюутнуудаар хийлгэж байгаа дидактикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн гарын авлагын жагсаалт

Улаанбаатар хот                                                                                                           2015.03.02

Хичээлийн нэр
Орох анги
Хэрэглэгдэхүүний төрөл
Тоо ширхэг
нийт
Заадаг багш
цахимаар
гараар
1
Дүрслэн урлахуйг хөгжүүлэх арга зүй
СӨНХБ 2-р анги
Зурах аргачлал
20
30
50
Б.Түвшинжаргал
Баримлын аргачлал
10
15
25
Наамлын аргачлал
10
15
25
Зохион бүтээх аргачлал
10
15
25
2
Бие бялдрыг хөгжүүлэх арга зүй
СӨНХБ 2-р анги
Өглөөний дасгалын аргачлал
5
5
10
П.Булган
Гимнастик, үндсэн хөдөлгөөний хэрэглэгдэхүүн
Цэцэг5
5
Б.Түвшинжаргал
П.Булган
Саваа мод /цаасаар/

5
5
Ууттай элс

1
1
Чихмэл бөмбөг

1
1
Хөдөлгөөнт тоглоомын хэрэглэгдэхүүн
Хөдөлгөөнт тоглоомын заавар  /бүлэг  тус бүрээр/Канондаж авсан /8 хуудас/

Малгай хийсэн
1 тоглоом сонгож хэрэглэгдхүүнийг хийх

5
5
3
Хүүхдийн уран зохиол уран уншлага
СӨНХБ -2-р анги
Бүлэг бүрийн хүүхдийн чээжлэх шүлгийг өөрөө чээжлэх

20
20
Б.Түвшинжаргал
Б.Чимэг-Эрдэнэ
Шүлгийн түүвэртэй болох

30
30
Шүлэг, үлгэрийн үзүүлэн
5
1
6
4
Тоглоом сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй
СӨНХБ- 3-р анги
Тараах материал
Тооллын тараах материал геометрийн дүрсүүд
10
200
200
Б.Түвшинжаргал
Долоодой

5
5
Эв арав

5
5
Сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом
Зурагт лото

15
15
Б.Түвшинжаргал
Та битгий уурлаарай

1
1
Зөөлөн тоглоом
Чихмэл тоглоом

1
1
Б.Түвшинжаргал
Даавуун тоглоом

5
5
Ширээний үзүүлэн

1
1
А3 үзүүлэн
2
2
4
Даавуун ном

1
1
Хуруун хүүхэлдэй

1
1
Хормогчны хүүхэлдэй

2
2
Усан самбар

1
1
5
Математикийн энгийн төсөөллийг төлөвшүүлэх арга зүй


СӨНХБ- 3-р анги
Бага бүлгийн тоглоом
2
3
5
Б.Түвшинжаргал
Дунд бүлгийн тоглоом
2
3
5
Ахлах бүлгийн тоглоом
2
3
5
Бэлтгэл бүлгийн тоглоом
2
3
5
Монтессорийн тоглоом
5
1
6
Тоолох үйл ажиллагааны дасгал, тоглоом
5
5
10
Сургалтын хөтөлбөрүүд /бүлэг бүрээр/

4
4
6
Хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүй
СӨНХБ-ийн 3-р анги
Авиаг үгэнд зүгшрүүлэх картууд

21
21
До.Ганцэцэг
Өгүүлбэр зохиох бүдүүвч

10
10
Үзүүлэн  -  А3

4
4
Цахим үлгэр бүлэг тус бүрээр

4
4
Ширээний театр бүлэг тус бүрээр

4
4
Зурагт картууд
Өөрийн боломжоор хийх
Тоочин ярих ярианд ашиглах зурагт схемүүд
7
Хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй
СӨНХБ-ийн 3-р анги
Гоймонгоор тоглоом хийх

2
2
Бөглөө ашиглаж тоглоом хийх

1
1
Ундааны сав ашиглан тоглоом хийх

1
1
Даавуу ашиглан тоглоом хийх

1
1
Товчоор тоглоом хийх

1
1
Нэг удаагийн цаасан аягаар хийх тоглоом

5
5Жагсаалт гаргасан:
Б.Түвшинжаргал

До.Ганцэцэг