Menu

"Хүүхдийн анатоми физиологи эрүүл ахуй" тест

Хүүхдийн анатоми физиологи эрүүл ахуй
Тест №1
    1-р бүлгийн асуулт
1.Хүний эрхтэн системүүд өөр хоорондоо юугаар зохицуулагддаг вэ ?
А. Цус                    Б. Шингэн                   В. Үе холбоос
2. Тулгуур хөдөлгөөний аппараатуудыг нэрлэ.  Яс , булчин , Үе холбоос
        1............................  2..................................  3............................... 4..........................
3. Хүн хэдэн ястай байдаг вэ ?
    Төрөхдөө .............
    Насанд хүрэхдээ .............. ястай болдог
        А.   350 , 206                         Б. 206, 305       В. 305, 260
4. Зөв холбо 1Б 2В 3Г 4А
       1.Толгой                                     А.  68
       2. Их бие                                     Б. 27
       3.Дээд мөч                                  В. 47
       4. Доод мөч                                 Г. 64
5. Хэдээс хэдэн насанд хүний ясжилт дуусдаг вэ ?
    А .20-25                         Б. 18-20                   В. 28-30
6. Зөвийг холбох   1 Б 2А 3 Г 4В
        1. Дунд чөмөг , шилбэ , бугалганы яс , шилбэ                    А. Богино яс
        2. Бугуй болон , гар хөл ,хурууны яс                                    Б. Урт яс
        3.Дал, хавирга, аарцаг, гавлын яс                                       В . Чөмөгт яс
        4. Атгаал чөмөг, тавхай , шилбэний яс                                 Г.  Хавтгай яс
7   Ясны ангилалын зөвийг  дугуйл  
            А. Их биеийн яс,  доод мөчдийн яс, цээжний яс , хэнгэрцгийн яс
           Б. Толгойн яс , Их биеийн яс, Доод мөчдийн яс , Дээд мөчдийн яс
         В. Их биеийн яс , тавхаян яс , Хэнгэрцгийн яс 
8. Эрхий хуруу .............., Долоовор , дунд , ядам , чигчий хуруу нь  ........    үетэй .
      А. 2, 3                        Б. 3.2                          В. 3,3
9.Нүүрний яснуудаас хөдөлгөөнтэй холбогддог ясыг олно уу ?
           А. Доод эрүү         Б. Дээд эрүү              В.Хацар
10.  Үе холбоос нь хоорондоо юугаар холбогддог вэ ?
          А. Яс          Б. Мөгөөрс      В. Шингэнээр      
11. 18-22 насанд ямар ясны ясжилт нь дуусдаг вэ ?
      А. Богтос                  Б. Шуу                    В. Атгаал чөмөг
12.Хүнд ойролцоогоор хэдэн үе байдаг вэ ?
      А. 350                     Б. 206                       В. 230 
13. Зөв холбо
          1. Булчин                                             А.  230
          2. Үе                                                    Б. 600
         3. Яс                                                    В. 206      1Б 2А3В
14.  Хүний гарын хэдэн хувийг булчин эзэлдэг вэ ?
       А. 30                         Б.50                    В. 35
15  Булчинг юугаар нь Хөндлөн судалт, Гөлгөр судалт гэж хуваадаг вэ ?
        А. Ангилал                         Б. Бүтэц                     В. Задрал
16. ..................... ийн үндсэн  шинж нь агшиж  суларч , агшилтынхаа үр дүнд ясыг хөшүүрэгдэж хөдөлгөж хөдөлгөөн хийдэг .
      А. Яс                           Б.Булчин                           В. Үе
17. Тулгуур хөдөлгөөний аппаратын хөгжилтөөс биеийн биеийн галбир шалтгаалах ба энэ нь хэдий үеэс эхэлдэг вэ ?   \ Биеийн галбир \
         А. Насанд хүрсэн  үе   Б. Хүүхэд байх  үе         В. Хөгширөх үе
18. ............... нь булчингийн системийн хөгжилд хөдөлгөөн маш чухал ач холбогдолтой .
      А. Цус                                Б. Үе                         В. Яс
19.  Яс  булчингийн системийн цусан хангамж сайжран  бодисын солилцоо идэвхжихэд нөлөөлөх гол хүчин зүйл ?
                  А. Цус төлжилт        Б.  Үе холбоос                      Б. Хөдөлгөөн
20 .Хөдөлгөөний дутагдалд ороход цусанд агуулагдах холестрины хэмжээ .............,  ............. хатуурна .
     А.  Багасаж үе      Б.  Ихсэж , судас                   В. Ихсэж , Үе
21.  Булчингийн үйл ажиллагааг юу зохицуулдаг вэ ?
     А. Бага тархи           Б. Булчингийн төв мэдрэл     Б. Төв мэдрэлийн систем
Булчингийн анхдагч багц
 
22 Нөхөж бич
Булчин
 
Булчингийн эс
 
Булчингийн 2 догч багц
 
 



23. Булчинг гүйцэтгэж байгаа хөдөлгөөнөөр нь хэд ангилдаг вэ ?
        А. 3               Б.5             В. 7
24. Булчингийн туслах эрхтэнг нэрлэ Шөрмөсний уут , Булчингийн хальс,  Өнчин яс
               1......................................., 2..................................., 3........................,
25.Ясний уян хатан чанарыг юу нөхцөлдүүлдэг вэ ?
      А. Органик бодис           Б. Эрдэс давс


No comments:

Post a Comment