Menu

Thursday, 30 October 2014

Хүүхдийг байгальтай танилцуулах арга, хэлбэр
Хүүхдийн танин мэдэх үйл ажиллагааг хөгжүүлэх
            Хүн хүрээлэн буй орчныхоо үзэгдэл юмсыг механикаар хуулбарлан тусгах биш харин харин идэвхтэй сэрж мэдрэхээс эхлээд хийсвэрлэх, нэгтгэн дүгнэх зэргээр оюун ухааны хүч зарцуулж байж тусган авах сэтгэцийн нарийн үйл явцыг танин мэдэх үйл ажиллагаа гэнэ.